ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่ายาง - คลองชะรัด (ปากจา) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรื่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมต
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565