ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนัฃสือรับรองในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565