ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะรัด
   
 
   

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะรัด พร้อม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เข้าร่วม เปิดศูนย์แพทย์ฉุกเฉินตำบลชะรัด พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว โดยสามารถใช้บริการ ติดต่อได้ที่ หมายเลข 1669 ศูนย์นเรนทร พัทลุง ครับ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2562