ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนได้ ณ ห้องพัฒนาชุมชน สนง.ทต.ชะรัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 2562 อ่า
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2562