ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาค มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เทศบาลตำบลชะรัดกำลังรับบริจากมือถือเก่า เพือช่วยเหลือน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร #ใครสนใจบริจากได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลชะรัด
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2561