ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แรงม้าไม้น้อยกว่า
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม. 2561