ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศ์กเมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด
   
 
    ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศ์กเมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2561