ที่ทำการองค์การบริหารส่วนเทศบาลชะรัด

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนเทศบาลชะรัด
หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 07-4841-927-8

โทรสาร : 07-4841-928