เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังการอบรม จากวิทยากร ด้านหน้าที่การปฎิบัติงาน และ การปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

0

Add a Comment