การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0002 DSC_0014 DSC_0021 DSC_0026 DSC_0023

0

Add a Comment