วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และ หน.ส่วนราช ร่วมพบปะ กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลชะรัด ในโครงการพัฒนาสตรีและอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0007 DSC_0005 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0041

0

Add a Comment