เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หนงส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0038 DSC_0054 DSC_0088 DSC_0101 DSC_0106

0

Add a Comment