วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลชะรัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยมี นายปราโมท พุทธสุภะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูง สุด จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0052 DSC_0043 DSC_0036 DSC_0032 DSC_0018 DSC_0013 DSC_0004

0

Add a Comment