เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอกงหรา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสา โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยเลือกสถานที่ พรุโต๊ะเด็ม ตำบลชะรัด เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอกงหรา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ทต.ชะรัด/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/หน.ส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา อำเภอกงหรา ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0124 DSC_0125 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0154 DSC_0190 DSC_0185 DSC_0183 DSC_0177 DSC_0171

0

Add a Comment