เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมทำกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยมี คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/หน.ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณรอบสนาม ทต.ชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0003 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0015 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0031 DSC_0041

0

Add a Comment