วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะรัด พร้อม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เข้าร่วม เปิดศูนย์แพทย์ฉุกเฉินตำบลชะรัด พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว โดยสามารถใช้บริการ ติดต่อได้ที่ หมายเลข 1669 ศูนย์นเรนทร พัทลุง ครับ

Posted by:

DSC_0073 DSC_0071 DSC_0067 DSC_0063 DSC_0048 DSC_0047 DSC_0044 DSC_0033 DSC_0026 DSC_0018 DSC_0015 DSC_0011 DSC_0004

0

Add a Comment