วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชะรัด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0004 DSC_0011 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0038 DSC_0039

0

Add a Comment