กิจกรรมดีๆ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/หน.ส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล และคณะครู นักเรียน รร.วัดควนขี้แรด ร่วมกันทำกิจกรรม “โครงการ รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี ” ช่วยกันทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบบริเวณวัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0095 DSC_0097 DSC_0092 DSC_0090 DSC_0078 DSC_0074 DSC_0065 DSC_0062 DSC_0060 DSC_0051 DSC_0050 DSC_0045 DSC_0042 DSC_0028 DSC_0006

0

Add a Comment