เชิญร่วม โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลชะรัด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

0

Add a Comment