เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรกงหรา

Posted by:

39406 39408 39409 39419 49562 49563

0

Add a Comment