เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดยคณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/พนักงานเทศบาล ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองสายตำบลชะรัด โดยได้รับการสนับสนุน ทหาร จากกองพันที่ 402 จำนวน 30 กว่านาย มาร่วมพัฒนา คลองตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0036 DSC_0033 DSC_0027 DSC_0018 DSC_0006 DSC_0003

0

Add a Comment