วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการวันเทศบาล โดยมี นายกสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะรัด เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0051 DSC_0048 DSC_0046 DSC_0045 DSC_0043 DSC_0027

0

Add a Comment