วันเทศบาล วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมทำกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี ณ บริเวณพรุโต๊ะเด็ม

Posted by:

S__6602762 S__6586371 S__6578193 S__6578191 S__6578181 93713 93715 93717 S__6553611 S__6553614 93712 6864

0

Add a Comment