เมื่อวันจันทร์ที่ 22 – 23 เมษายน 2562 นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมนำคณะกรรมการชุมชน ตำบลชะรัด ไปศึกษาดูงาน ของโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 ณ จังหวัดสตูล ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0001 DSC_0040 DSC_0091 DSC_0099 DSC_0134 DSC_0139 DSC_0196 DSC_0302 DSC_0305 DSC_0306 DSC_0310 DSC_0312 DSC_0333 DSC_0335 DSC_0339

0

Add a Comment