วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดกิจกรรม วันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0091 DSC_0051 DSC_0070 DSC_0076 DSC_0080 DSC_0119 DSC_0128 DSC_0162

0

Add a Comment