นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล/คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมหารือ ในการจัดโครงการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0017 DSC_0028

0

Add a Comment