วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ ร่วมจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยในงานได้มีหน่วยงานมาความรู้และบริการประชาชนจำนวนหลายหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0111 DSC_0092 DSC_0082 DSC_0064 DSC_0138 DSC_0166 DSC_0179 DSC_0191 DSC_0189 DSC_0190

0

Add a Comment