วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน และจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0067 DSC_0074 DSC_0061 DSC_0055 DSC_0026

0

Add a Comment