วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมทำกิจกรรม โครงการ รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางถนน สาย ถนนท่านช่วย – ทุ่งนาชี โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ หน้าปากทาง วัดควนขี้แรด ถึง หน้าป้อมสายตรวจ ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0030 DSC_0055 DSC_0062 DSC_0066

0

Add a Comment