วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา.ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ ร่วมพบปะผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนากิจกรรมของผู้สูงอายุ ทต.ชะรัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

Posted by:

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0025 DSC_0030

0

Add a Comment