ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศ์กเมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลง ลาว0102030405

 

 

0

Add a Comment