วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ พบปะประชาชนแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการของเทศบาล และจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0028 DSC_0024 DSC_0022

0

Add a Comment