ร่วมบริจาค มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เทศบาลตำบลชะรัดกำลังรับบริจากมือถือเก่า เพือช่วยเหลือน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร #ใครสนใจบริจากได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0031 DSC_0026

0

Add a Comment