วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ได้จัดกิจกรรมธรรมนูญสุขภาพตำบลชะรัด โดยมี คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ/ผอ.รพ.สต.ชะรัด/ประธานชุมชน/อสม.ทต.ชะรัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0041 DSC_0044 DSC_0060 DSC_0066

0

Add a Comment