วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/พนักงานเทศบาล ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และนายกพบปะพนักงานเทศบาล ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0004 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0020

0

Add a Comment