วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมูหำมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้รับมอบหมายจาก นายกฯ เป็นประธานในพีธีเปิด กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติกจ่ายตลาดสด ลดโลกร้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง ร่วมกับ ทต.ชะรัด ณ ศพอส. ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0047

0

Add a Comment