เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนทราบ

Posted by:

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0020 DSC_0022

0

Add a Comment