วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู รองนายกฯ ร่วมรับเกียรติบัตร เทศบาลตำบลชะรัดผ่านการประเมินรับรอง EHA ๔๐๐๓ ระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5

Posted by:

DSC_0034 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0048

0

Add a Comment