ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๐๙ ชื่อสายทาง ริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะรัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0008411 BRW541379431FE2_0008421

0

Add a Comment