เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารฯ/พนักงานเทศบาล ไปร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวภาคใต้ โดยมี เรือพระจากวัดควนขี้แรด วัดสมหวัง วัดพังกิ่ง และวัดโพธาวาส มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พรุนาแด้ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0009 DSC_0008 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0037 DSC_0044 DSC_0046

0

Add a Comment