วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดงานประเพณี วันสารทเดือนสิบ พร้อมกับประชาชน พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0034 DSC_0032 DSC_0002 DSC_0014 DSC_0026 DSC_0048 DSC_0038 DSC_0067 DSC_0077 DSC_0084 DSC_0064 DSC_0062

0

Add a Comment