วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารฯ/พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะรัด ลงพื้นที่ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลชะรัด พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ

Posted by:

DSC_0006 DSC_0004 DSC_0012 DSC_0038 DSC_0034 DSC_0029 DSC_0015

0

Add a Comment