เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย คณะผู้บริหารฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมและร่วม โครงการ รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยการพัฒนากำจัดวัชพืชที่และสิ่งขีดขวางทางน้ำ ของคลอง ม.3 พร้อมด้วย ประชาชน ม.3 และพื้นที่ใกล้เคียง และที่สำคัญต้องขอบคุณ ค่ายกองพัน ทหาร 402 ที่ส่งทหารมาร่วมทำกิจกรรมพัฒนา จำนวน 20 นาย จนภารกิจสำเรจลุล่วง ณ คลองหมู่ที่ 3 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0123 DSC_0121 DSC_0104 DSC_0100 DSC_0098 DSC_0090 DSC_0087 DSC_0079

0

Add a Comment