ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแฮทฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ฤ.๑๔-๐๐๙ ชื่อสายทางริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานก่อสร้างถนนลาดยางริมคลองประปา ม. 31 2 3 1

0

Add a Comment