วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกิจกรรม ร่วมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยมีคณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/พนักงานเทศบาล/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ม.6,7 และประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0155 DSC_0143 DSC_0119 DSC_0099 DSC_0085 DSC_0059 DSC_0051 DSC_0031 DSC_0012

0

Add a Comment