วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0037 DSC_0032 DSC_0002 DSC_0039

0

Add a Comment