วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ส. 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/คณะครูศูนย์พัฒนาฯ ร่วมทำกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0114 DSC_0058 DSC_0042 DSC_0074 DSC_0088 DSC_0107 DSC_0106 DSC_0098

0

Add a Comment