วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย พร้อมพบปะ กับผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดท่ายาง

Posted by:

DSC_0017 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0023 DSC_0022 DSC_0021 DSC_0008

0

Add a Comment