เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมคณะผู้บริหาร/ปลัดฯ โดยได้รับเกียรติ จาก นายสมบูรณ์ เหล่าทอง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน และ นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบอน พร้อมด้วยคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนตำบลชะรัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0046 DSC_0072 DSC_0062 DSC_0048 DSC_0032 DSC_0064 DSC_0078

0

Add a Comment