วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลชะรัดได้มีการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0039 DSC_0049 DSC_0055 DSC_0060 DSC_0071 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0109 DSC_0119 DSC_0121

0

Add a Comment